Energi

  • Gröna kemikalieprodukter för miljöcertifiering

    Gröna kemikalieprodukter för miljöcertifiering

    Allt fler företag börjar nischa sig mer mot en klimatorienterad status. Många slarvar och ser inte till att vara gröna och hållbara in i alla led, men de företag som är transparenta med sina produkter vinner i längden. Idag ställer konsumenterna stora krav på företagen. De har blivit bättre på […]

    Läs mer
  • Solrevolution i Indien

    Solrevolution i Indien

    Solenergi kommer inte att kunna bli den enda energikällan. Men det finns platser på jorden som lämpar sig mycket bra för produktion av solel. Det gäller t.ex. stora delar av Indien. I Indien är tillväxten hög, men en stor del av energin som driver denna tillväxt kommer från kolkraftverk. Tillgången […]

    Läs mer