Tck Tck Tck

Category: Energi

Solrevolution i Indien

Solpanel

Solenergi kommer inte att kunna bli den enda energikällan. Men det finns platser på jorden som lämpar sig mycket bra för produktion av solel. Det gäller t.ex. stora delar av Indien. I Indien är tillväxten hög, men en stor del av energin som driver denna tillväxt kommer från kolkraftverk. Tillgången till elektricitet är dessutom oerhört…