Tck Tck Tck

Category: Klimat

Klimatet påverkar allt omkring oss

Ekologiska förändringar i klimatet påverkar mer än man tidigare trott och innebär en rad nya utmaningar för människan att ta ställning till såsom minskat fiskebestånd, påverkan på globala grödor och olika hälsorisker – det visar en ny studie som just berättar om hur människan påverkas av att klimatförändringar gör så att olika djurarter väljer att…

Köttproduktionen och miljön

I dag skriver vi om hur det kan vara väldigt dåligt för miljön att äta kött, i alla fall på det sätt vi konsumerar det i dag. Vi skriver även om jakt och hur Markoolio jagar bävrar på Ingarö. Enligt Livsmedelsverket äter vi i Sverige ungefär 50-55 kg kött per person och år i Sverige.…

Stormar och skog

I dag skriver vi om skog och stormar, om Gudrun och dess fruktansvärda framfart i södra Sverige för ett decennium sedan. Vi skriver också om hur det ändå inte går att jämföra med de tyfoner som slår till mot länder på sydligare breddgrader runt om i världen. Det har nu gått över tio år sedan…

Hur mycket fossilt kan man ta upp?

Oljeplattform utanför Sicilien

Fossila bränslen som kol, olja och gas är stora källor till utsläpp av klimatförändrande gaser. Att sätta ett tak för hur mycket som kan utvinnas av dessa är därför viktigt. Men var ska ett sådant tak sättas? Strax efter nyår publicerades en studie i tidskriften Nature där forskare vid University College i London försökt beräkna…