Tck Tck Tck

Category: Miljö & Samhälle

Skyddsjakt på säl

Tidigare har vi skrivit om skyddsjakt på varg och debatten kring denna, men det är inte bara vargen som fälls på detta sätt även sälar skjuts i snarlikt syfte. Skyddsjakt på sälar genomförs för att skydda fisket i Sverige eftersom att sälattacker på fiskares redskap och uppätande av fiskefångsten beräknas kosta mer än 30 miljarder…

Debatt om jakt

Vill man ut i skog och mark för att sälla sig till årets vargjakt gäller det först och främst att ta sig till rätt län. På vissa platser i landet är jakten nämligen tillåten samtidigt som den på andra platser är förbjuden, en följd av två olika beslut i kammarrätten – något som jaktförespråkarna vill ändra…