Byt bilen mot elsparkcykel

Det talas allt oftare om bilarnas negativa inverkan på vår miljö och fler ser sig om efter miljövänligare transportmedel, speciellt inne i storstäderna – vilket är något som elsparkcykelföretagen tagit fasta på. Men varför inte köpa en alldeles egen?

Det finns flera anledningar att byta bilen mot en av Eltras elsparkcyklar när du bor i en storstad. Först och främst är detta transportmedel långt mer miljövänligt än vad en bil är, men också för att det är mer bekvämt att sparka igång en elsparkcykel och glida iväg på i stadsmyllret än vad det är att vrida igång bilen. För att inte tala om att leta parkeringsplats! Äger du en egen elsparcykel kan du parkera den i princip vart du vill, så länge du låser fast den och så länge den inte står i vägen för någon. Dessutom är de inte mer farliga att ta sig runt på än vad en cykel är ur en ren säkerhetssynpunkt, det visar en ny internationell studie som konstaterar följande:

”Studien visar att elsparkcyklister inte löper någon signifikant större risk att drabbas av skador eller dödsolyckor i trafiken jämfört med andra cyklister. Bilar och motorcyklar är betydligt mer olycksdrabbade.” läs mer om studiens resultat hos Sveriges television.

Bil mot elsparkcykel ur miljösynpunkt

Rent miljömässigt kan snabbt konstateras att en elsparkcykel är långt mycket mindre miljöfarlig än vad en bil är. Visste du att bilar står för nära 20 procent av Sveriges totala klimatutsläpp? Det kan du läsa mer om i en faktatext som finns publicerad hos Hallå Konsument. Likaså är bilens däck inte heller det bästa för miljön eftersom de släpper iväg en rad olika miljöfarliga partiklar som vi bland annat andas in precis som vi andas in avgaser. På Naturskyddsföreningens hemsida listas dessutom en hel del andra nackdelar med att köra bil, dit kommer du genom att klicka här. Och när du läst allt det så kommer du definitivt vilja byta ut bilen mot en spark som drivs av el!