Byt din livsstil för miljöns skull

Om alla på jorden levde som i Sverige skulle det krävas fyra jordklot för att upprätthålla allas livsstil. Så kan det naturligtvis inte fortsätta. I den här artikeln får du tips på några livsstilsförändringar du kan göra för att minska Sveriges avtryck på miljön. Artikeln täcker in både små och stora förändringar.

Det finns många saker du kan göra i din vardag för att dra ditt strå till stacken för att minska människans miljöpåverkan. Detta inkluderar både små förändringar (köpa klimatmärkta produkter, ändra resvanor med mera) och mer övergripande. De stora förändringarna är de som har störst effekt, dit hör att du ser över hur du värmer upp ditt hem. På webbadressen https://e-klok.se/franluft kan du läsa mer om frånluftsvärmepumpar. Ur miljöperspektiv är de ett bra alternativ.

Byt uppvärmningsmetod i hemmet

luftpumpEn frånluftsvärmepump är effektiv framför allt för småhus som i grund och botten är välisolerade. Frånluftsvärmepumpen värmer både luft och vatten, vilket är praktiskt för hus med små ytor. Eftersom pumpen värmer både luften och vattnet sparar du plats då du inte behöver någon varmvattenberedare. En frånluftsvärmepump fungerar på så sätt att den hämtar värme ur luft som är på väg ut ur huset, den återanvänder med andra ord energi ur luft som redan ”använts”.

Andra livsstilsförändringar du kan göra

Enligt Naturvårdsverket finns det en faktor som påverkar din miljöpåverkan mer än någon annan: dina resvanor. Här handlar det förstås främst om flygresor, men i stor utsträckning också om mer vardagliga former av resande med bil. Naturvårdsverkets rekommendation är att du reser mer sällan, och när du väl gör det att du är borta längre. Allra minst blir din klimatpåverkan om du reser med tåg i så hög utsträckning som möjligt. Andra saker du kan göra för att leva mer miljövänligt hittas exempelvis på Göteborgs kommuns hemsida, tipsen inkluderar:

  • Gå med i en bilpool – om du inte använder bilen så ofta finns det egentligen ingen anledning för dig att ha en egen bil.
  • Välj miljömärkta produkter i så hög utsträckning som möjligt.
  • Källsortera ditt avfall.
  • Gör fler utflykter på hemmaplan istället för att resa långa sträckor.