Debatt om jakt

Vill man ut i skog och mark för att sälla sig till årets vargjakt gäller det först och främst att ta sig till rätt län. På vissa platser i landet är jakten nämligen tillåten samtidigt som den på andra platser är förbjuden, en följd av två olika beslut i kammarrätten – något som jaktförespråkarna vill ändra på eftersom att de hävdar att licensjakten faktiskt är bra fört vår miljö. 

jägare hagelgevär MINDRESugen på att dra på dig dina varma jaktstövlar och ge dig ut på licensjakt på varg? Se då till att du är i rätt län då åsikterna om vargjakt är många och vitt skilda, något som gjort att två av landets kammarrätter fattat två helt olika beslut i frågan. Det rapporterar Vestmanlands Läns Tidning. I Sundsvall ger kammarrätten nämligen klartecken för vargjakt i Dalarna och i Gävleborg men kammarrätten i Göteborg och Stockholm har dock satt stopp för jakt i Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Något som helt säger emot Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län som statuerade att totalt 46 vargar skulle få skjutas från och med den 2 januari i år. Ett beslut som överklagats till förvaltningsrätterna i Karlstad, Falun och Uppsala vilka beslutade att stoppa jakten för att invänta att domstol skulle pröva överklagandena i sak, ett beslut som kammarrätten i Sundsvall alltså upphävde. Vilket är precis vad förespråkarna för vargjakt vill ska ske även i Värmland enligt en artikel som publicerats hos tidningen Svensk Jakt. Där argumenterar man bland annat för jakten genom att påpeka fördelarna med jakten på miljön, för visst kan en minskning av varg gynna miljön i den aspekten att man bland annat minskar behovet av importerat kött om böndernas djur får vara ifred från vargattacker – detta då importen sker genom långa miljöförstörande transporter.

På vilket sätt är vargjakt något bra?

vargAtt licens- eller skyddsjakt på varg är positiv finns flera argument för. Till exempel skriver Naturvårdsverket om hur det hela faktiskt handlar om att förebygga skador på renar, tamboskap och hundar som orsakas av vargen, vilket med andra ord också har inverkan på vår miljö. Och detta benämns skyddsjakt vilken beslutas om hos länsstyrelsen från fall till fall. Licensjakten däremot har en egen jaktsäsong, mellan den andra januari till och med den 15 februari, och det är alltså denna jakt som nu stoppats och även överklagats. Detta innebär alltså att beslut finns om att man varje år vill förhindra att vargarna överskrider ett minimum genom att Naturvårdsverket bestämmer hur många vargar som får skjutas under licensjakten. Och det är alltså detta beslut som kammarrätterna är oense om vilket gjort att jakt på varg endast får utföras i Dalarna och i Gävleborg men inte får utföras i Värmlands, Västmanlands och Örebro län – ett beslut som överklagats.