Fördelar med elbil

Det finns många fördelar med att skaffa elbil istället för en bil som går på bensin eller diesel. Förutom att det kan bli bättre för miljön så kan det också bli billigare i längden.

Larmen om en stundande klimatkris duggar allt tätare och fler och fler tänker att de måste agera för att undvika panik. Men det är inte bara klimathotet som bilköparen måste ta i beaktande. Även den allmänna folkhälsan och den biologiska mångfalden påverkas av vilka bilar som kör omkring på de svenska vägarna eftersom utsläppen påverkar såväl människor som djur och växter. Därför är det viktigt att tänka på miljön vid bilköp vilket också gynnar plånboken. Att skaffa en elbil är ett bra sätt att minska såväl koldioxidutsläpp som andra utsläpp radikalt och därmed ta ansvar för såväl miljön, som sin egen och andra människors hälsa.

Spara pengar med elbil

Förutom att du gör en insats för miljön så kan en elbil i förlängningen också innebära lägre kostnader, även om elbilen idag ofta är dyrare än en bensin- eller dieselbil. Eldrift är i sig billigare än bensin och diesel och om elbilen dessutom kombineras med egna solceller så blir bilen ännu mer miljövänlig samtidigt som du i förlängningen kommer att köra mer eller mindre gratis eftersom du producerar din egen el. Förutom att elbilen sänker själva driftskostnaden så innebär valet av elbil dessutom en rad andra fördelar. Många städer inför till exempel miljözoner där bensin- och dieselbilar inte är välkomna att köra och där du lätt kan ta dig fram med din elbil. Elbilen har också lägre skatt än bensin- och dieselbilarna vilket innebär att du också sparar pengar på skatten och helt plötsligt så framstår inte den första inköpskostnaden som så farlig i jämförelse med de låga driftskostnaderna.

Nyare och bättre modeller

Elbilen har liksom många nya produkter till en börja haft lite dåligt rykte på grund av kort räckvidd och dålig effekt, men detta tillhör historien. Idag har elbilarna förbättrats radikalt med längre räckvidd och en effekt som kan jämföras med vilken bensin- och dieselbil som helst. Dessutom tillhör elbilarna framtiden så varför inte ta steget redan idag?