Gott om miljövänliga bränslealternativ

När det gäller bränslen som är miljövänliga finns det flera olika sorter och vissa är bättre än andra. Allra bäst är det kanske att köra på el, fast det beror ju i sin tur även på vad för slags el som bilen drivs med. All slags el är lika men den produceras på en rad olika vis.

El som produceras och genereras med kolkraftverk är knappast särskilt positiv för miljön jämfört med el som fås från till exempel vattenkraft. Men långt ifrån alla bilar har motorer som kan drivas med el, betydligt vanligare är bensinbilar, dieselbilar eller bilar som är hybrider.

”Hybridbilar brukar kunna drivas med både fossila bränslen och etanol eller metanol. På grund av förmågan att köra på olika slags bränslen kallas de hybrider.”

Hybridlösningar och olika bränslen

Hybridbilar brukar kunna drivas med både fossila bränslen och etanol eller metanol. På grund av förmågan att köra på olika slags bränslen kallas de hybrider. Det stämmer även att vissa kemikalier är miljövänligare än andra och när den som tankar blandar i mer av de miljövänliga ämnena i ett drivmedel, så fås ett bränsle som är mer skonsamt för miljön. I mixen kan raffinaderierna ibland blanda etanol med fossila bränslen.

Etanol är en typ av ämne som består av kol och väte, så kallade kolväten. Just etanol är ett ämne i gruppen alkoholer. Alkoholer innehåller även en OH-grupp (eller flera). Kolvätets OH-grupp finns på molekylen. Andra exempel på alkoholer är exempelvis metanol, propanol och butanol. Etanol skrivs med formeln C2H5OH och innehåller två kolatomer, sex väteatomer och en syreatom.

Om föraren kör på endast el behöver batteriet laddas och det kan ta ett tag. Därför gäller det att tänka på att ladda bilen, kanske varje natt. Elbilen kan köras på miljövänlig el från till exempel vindkraft.