Gröna kemikalieprodukter för miljöcertifiering

Allt fler företag börjar nischa sig mer mot en klimatorienterad status. Många slarvar och ser inte till att vara gröna och hållbara in i alla led, men de företag som är transparenta med sina produkter vinner i längden. Idag ställer konsumenterna stora krav på företagen. De har blivit bättre på att spåra varje detalj i näringskedjan. 

Det organiska lösningsmedlet etylacetat kan ses som en i mängden av produkter som allt fler företag byter ut sina miljöfarliga kemikalier med. Allt fler börjar få upp ögonen för att hela kedjan i en produktionsprocess måste vara miljövänlig. Idag finns det riktlinjer och krav på enskilda branscher och verksamheter från politiskt håll, men företagen märker av ett allt större intresse även från konsumenterna.

Företag stärker sina miljökrav

Företag som SEKAB arbetar med att sälja gröna kemikalieprodukter. De är en av Sveriges ledande etanolleverantörer och de rekryterar in säljare för att pusha företagen till att byta ut sina skadliga kemikalier mot gröna. En sådan hårdoffensiv är bra och marknaden ser god ut, eftersom fler företag stärker sina miljökrav. De kanske tyngsta aktörerna regionalt är kommunerna som på olika sätt miljöcertifierar sig själva och sina projekt, ett exempel på det är Växjös nya stadshus som har mycket höga miljökrav.

Konsumenterna granskar företagen allt mer. På Facebooksidor är det många som öppet kan klaga på ett företag och lyfta frågor om dåliga biprodukter eller kemikalier. Ett företag som är transparent och kan redovisa varje del i sin produktionsprocess börjar bli större, och företag som av olika skäl inte kan redovisa processen ratas helt enkelt.

Företagen arbetar grönt genom att:

  • Byta ut farliga produkter
  • Skaffa miljöcertifiering
  • Granska de egna leden
  • Utmärka sig genom att tävla i miljötävlingar

De kanske största granskarna av dem alla är konsumenterna själva. När deras eget personliga varumärke står på spel vill du säkerställa att de företag de stödjer genom sin konsumtion också säkerställer att de är miljöcertifierade i alla led. En tuffare utmaning i framtiden men som många inom branschen menar banar väg för nya innovationer. Det ska bli spännande att se fler byta ut sina miljöfarliga kemikalier och fylla produktionen med grönt och hållbart.