Hur mycket fossilt kan man ta upp?

Fossila bränslen som kol, olja och gas är stora källor till utsläpp av klimatförändrande gaser. Att sätta ett tak för hur mycket som kan utvinnas av dessa är därför viktigt. Men var ska ett sådant tak sättas?

Strax efter nyår publicerades en studie i tidskriften Nature där forskare vid University College i London försökt beräkna hur mycket av världens samlade fossila resurser som måste stanna kvar där de är om tvågradersmålet ska kunna hållas. Låter det krångligt? Ett annat sätt att uttrycka det är att forskarna har utgått från att jordens medeltemperatur inte får stiga med mer än två grader, och sedan beräknat hur mycket av de resurser i form av kol, gas och olja, som beräknas ligga outnyttjade idag, som inte får utvinnas om vi ska nå detta mål.

Oljeplattform utanför Sicilien

Resultatet av studien set ur på följande sätt. För att klara målet måste följande andelar bevaras:

  • 33 % av de kända oljereserverna.
  • 49 % av de kända gasreserverna.
  • 82 % av kolet.

Denna studie tar med koldioxidlagring, en teknik som bl.a. Vattenfall satsar på, i beräkningen. Utan koldioxidlagring skulle 89 % av kolet behöva bevaras i marken. En sammanfattning av studien finns att läsa här.