Klimatet påverkar allt omkring oss

Ekologiska förändringar i klimatet påverkar mer än man tidigare trott och innebär en rad nya utmaningar för människan att ta ställning till såsom minskat fiskebestånd, påverkan på globala grödor och olika hälsorisker – det visar en ny studie som just berättar om hur människan påverkas av att klimatförändringar gör så att olika djurarter väljer att flytta både på land, i hav och sjöar.

”De förändringar vi nu ser i ekosystemen påverkar människan in på huden – medicinskt, socialt och ekonomiskt. Komplexiteten i artförflyttningarna kräver samverkan mellan många skilda specialiteter och forskningsresultat måste snabbt nå beslutsfattare och medborgare. FN:s hållbarhetsmål, de så kallade SDG 2030, saknar tyvärr delvis ett perspektiv som innefattar hur en snabbföränderlig natur medför plötsliga förändringar för samhällen. Den här studien visar hur artförflyttning är något som måste integreras i en sådan planering.” läs mer om studien här.

ekologisk planetSom citatet ovan berättar så påverkar klimatförändringar inte bara stormar och skog utan även oss människor då dessa gör att livsnödvändiga växtarter och djur både i hav, på land och i sjöar väljer att förflytta sig till nya platser. Vad det innebär för människan är rejäla utmaningar som kan göra att vår existens ställs på sin spets. Människans överlevnad är nämligen beroende av allt annat liv som också finns i vår värld, så när omfördelning sker av planetens tillgångar så är det klart att vi också påverkas. Förändringarna drabbar nämligen både ekosystemen och människans hälsa och kultur.

Såhär påverkas vi

Våra naturresurser och råvaror hamnar i riskzonen när miljöerna runt omkring förändras, främst då fisk, skog och grödor. Likaså hotas olika näringar och turism när korallreven dör och när till exempel maneter invaderar de vatten som vanligtvis används för rekreation med mera. Risken är även stor för konflikter. Spänningar uppstår nämligen bland människor när arter förflyttar sig mellan olika ekonomiska zoner till exempel på grund av exempelvis landdispyter. Vad tidningen som skriver om detta tar upp som exempel på detta är till exempel det pågående makrillkriget mellan Island och EU. Detta är bara några av hoten vi ställs framför så det finns egentligen bara en sak att göra: tänka på klimatet i vår egen vardag för att inte bidra till klimatförändringarna.