Rätt däck skonar miljön

Under vinterhalvåret är det otroligt viktigt att ha rätt däck på bilen. Det gäller att ha rätt förutsättningar för att köra trafiksäkert om det blir halt på vägarna. Men även på sommaren är det viktigt att ha rätt däck, inte minst för miljöns skull.

Två gånger om året måste alla som har bil se till att byta däck. Enligt lag är det inte tillåtet att köra med vinterdäck eller dubbdäck på sommaren, och det är inte heller tillåtet att köra med sommardäck på vintern. För att inte missa när bytet ska ske på våren är det viktigt att ha koll på vilka datum för sommardäck som gäller. Efter 15 april är inte dubbdäck tillåtet, om det inte råder vinterväglag.

Trafiksäkerheten först

Vinterväglag betyder att det är snö, modd, is eller frost på någon del av vägen. Det kan lätt leda till att bilen blir svår att manövrera och många olyckor sker just på grund av att det är halt och föraren tappar kontrollen över sitt fordon. Vinterdäcken bidrar till att skapa mer friktion och ger därför bättre grepp på en hal väg. Däcken måste ha rätt mönsterdjup för att de ska fungera på bästa sätt. Däck som har slitits ner så att mönsterdjupet är mindre än vad reglerna säger måste bytas ut, oavsett om det är vinterdäck eller sommardäck. Vinterdäcken har också en annan typ av gummi som är anpassad för kallt väder, vilket gör att det blir en säkerhetsrisk att använda dem på sommaren när det är varmt.

Miljön påverkas

Dubbdäck har länge varit det alternativ som många väljer till sin bil under vinterhalvåret. På sommaren när marken är bar och varm gör dubbarna däremot snarare skada. Dubbarna river upp partiklar från marken, partiklar som sedan sprids i luften. Det är faktiskt partiklar som rivs upp av just dubbdäck som är den största källan till höga halter av partiklar i städer i Sverige. För att värna om miljön är det därför bäst att inte köra för länge med dubbdäck, eller att helt enkelt välja en annan slags vinterdäck.