Skyddsjakt på säl

Tidigare har vi skrivit om skyddsjakt på varg och debatten kring denna, men det är inte bara vargen som fälls på detta sätt även sälar skjuts i snarlikt syfte. Skyddsjakt på sälar genomförs för att skydda fisket i Sverige eftersom att sälattacker på fiskares redskap och uppätande av fiskefångsten beräknas kosta mer än 30 miljarder kronor i skador varje år – men i Västra Götaland sköt man dubbelt så många sälar mot vad som var tillåtet under senaste jaktperioden, trots att man för året skärpt till reglerna för jakten ytterligare.

”I år skärps skrivningen om att jakt endast får ske inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs. Samtidigt återinförs kravet på att jägaren måste få tillåtelse från den som har jakträtten. Det räcker inte länge att informera. I vissa fall kan tillstånd ges av länsstyrelsen.”

säl knuggsäl gråsälCitatet ovan kommer från en artikel hos SVT som berättar om hur man från Naturvårdsverkets sida skärpt reglerna för vad som gäller vid skyddsjakt på säl. För även om man ökat till att det för året är 840 sälar som får skjutas i årets skyddsjakt, har man i alla fall lyckats fälla det dubbla i Västra Götaland. Här var tillåtet att fälla 20 stycken knubbsälar men det verkliga antalet blev hela 41 stycken och därför kommer man nu från Naturvårdsverket att återigen se över hur man på bästa sätt ska göra för att se till att antalet tillåtna fällningar följs. Som citatet beskriver så har man redan stramat åt regelverket en hel del men man ska hålla i minnet att det kan vara svårt att hålla koll på hur många sälar som redan skjutits. I kustlänen som finns i Sverige, totalt 14 stycken, finns flera olika jaktsäsonger för säl, och det finns tre olika sälarter som alla får fällas i olika antal. För detta år är det 480 gråsälar, 260 knubbsälar och 100 vikare som får fällas, vilket är fler än tidigare och trots detta lyckades man alltså skjuta fler än man fått tillåtelse för. Men i svenska vatten beräknas totala antalet gråsälar vara över 30 000 stycken, knubbsälarna omkring 15 000 stycken och vikare räknas vara omkring 17 000 tusen – så även om man råkat skjuta av för många finns sälar fortfarande kvar vilket betyder att överfällningen inte ska få förödande konsekvenser varken för miljö eller sälarnas överlevnad.