Solrevolution i Indien

SolpanelSolenergi kommer inte att kunna bli den enda energikällan. Men det finns platser på jorden som lämpar sig mycket bra för produktion av solel. Det gäller t.ex. stora delar av Indien.

I Indien är tillväxten hög, men en stor del av energin som driver denna tillväxt kommer från kolkraftverk. Tillgången till elektricitet är dessutom oerhört ojämnt fördelad: 400 miljoner indier har ingen tillgång till el. Det är ungefär en tredjedel av landets befolkning.

Allt fler indier börjar inse nyttan med solel. Det är naturligtvis inte så att solen skiner överallt, i hela Indien, men det finns tillräckligt många områden där solen skiner tillräckligt starkt för att det ska löna sig att producera elektricitet med hjälp av solen. Det är dessutom enkelt att utvinna el på detta sätt lokalt, genom att t.ex. sätta solceller på taken i en by. En knäckfråga, som ännu inte är löst, är dock hur man ska kunna lagra elektriciteten från solcellerna. Organisationen Centre for Science and Environment har därför byggt en försöksanläggning utanför Delhi, där man arbetar på en lösning.

Arbetet pågår även i Dalarna. En annan som engagerat sig för en grön omställning i Indien är Rohith Guttapadu från Bangalore, Indiens tredje största stad. Han berättar för Dalarnas tidningar att han har valt att läsa en masterutbildning i solenergi i Borlänge, för att sedan kunna arbeta med att ge sina landsmän elektricitet utan att bidra till den globala uppvärmningen.